Immanuel Kant

Immanuel Kant

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise do fragmento do prólogo á 2ª edición da "Crítica da razón pura", na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a proposta kantiana dos artigos preliminares 3º e 5º que poden conducir ao ser humano a unha paz perpetua.