Créditos

A continuación ofrecemos información sobre a forma en que se poden citar para fins académicos os distintos artigos publicados en webdianoia.com, a súa autoría e a súa data de primeira publicación.

Como citar

A forma habitual e máis sinxela de citar un artigo publicado nun sitio web require incluír o nome do autor/a, o título do artigo ou da sección que se quere citar, o título ou o identificador da web en que se encontra, a data en que se consultou e a URL de referencia.

A continuación poñemos dous exemplos tomando como referencia a sección sobre Platón de webdianoia. No primeiro imos citar de forma xenérica a sección dedicada a Platón e no segundo un apartado específico (A Teoría das Ideas) da sección dedicada a Platón:

Exemplo 1

Fouce Fernández, J.M., "Platón", A Filosofía no Bacharelato (webdianoia en galego), (3 de xaneiro de 2015), URL = < http://www.webdianoia en galego/platon/platon.htm >.

Exemplo 2

Fouce Fernández, J.M., "A filosofía de Platón -1.1. A Teoría das Ideas", A Filosofía no Bacharelato (webdianoia en galego), (3 de xaneiro de 2015), URL = < http://www.webdianoia en galego/platon/platon_fil_ideas.htm >.

Autoría e data da primeira publicación en webdianoia

A continuación ofrecemos información sobre a autoría dos artigos e a súa data de primeira publicación en webdianoia. A información sobre os textos de referencia que se encontran na sección dedicada a cada filósofo/a, encóntrase ao pé de cada un deles.

Artigos de Xosé Mª Fouce Fernández

Artigos e seccións publicadas en galego en webdianoia.com por primeira vez o 3 de decembro de 2001:

A orixe da filosofía, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Anaxágoras de Clazomene, Empédocles de Akragas, Demócrito de Abdera, Os Sofistas, Protágoras de Abdera, Sócrates, Platón, Aristóteles.

Seccións publicadas en galego en webdianoia.com por primeira vez o 25 de setembro de 2002:

Zenón de Elea

Inmanuel Kant

René Descartes

David Hume

Santo Tomás de Aquino

Friedrich W. Nietzsche

Artigo publicado en galego en webdianoia.com por primeira vez o 25 de setembro de 2002:

San Anselmo de Canterbury

Seccións publicadas en galego en webdianoia.com por primeira vez o 20 de febreiro de 2003:

San Agustín de Hipona

Santo Tomás Moro

Artigo publicado en galego en webdianoia.com por primeira vez o 20 de xuño de 2003:

Guillermo de Ockham

Seccións publicadas en galego en webdianoia.com por primeira vez o 20 de xuño de 2003:

Humanismo e Renacemento

José Ortega e Gasset

Seccións publicadas en galego en webdianoia.com por primeira vez o 5 de febreiro de 2005:

Thomas Hobbes

John Locke

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 1 de xuño de 2005:

Karl Heinrich Marx

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 1 de setembro de 2005:

Jean Paul Sartre

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 24 de xuño de 2009:

Galileo Galilei

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 15 de setembro de 2010:

Nicolás Copérnico

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 15 de setembro de 2011:

Chantal Mouffe

Artigos de José Sánchez-Cerezo de la Fuente

Artigos publicados en galego en webdianoia.com por primeira vez o 20 de xuño de 2003:

Thomas Samuel Khun

George Edward Moore

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 7 de agosto de 2003:

Jenófanes de Colofón

Sección publicada en galego en webdianoia.com por primeira vez o 16 de maio de 2004:

Epicuro de Samos

Artigos de José Romero

Sección publicada en webdianoia.com por primeira vez o 14 de decembro de 2003:

Louis Althusser