Cronoloxía


Séculos -VII ao - I

Lista de filósofos/as e referencias a algúns feitos relevantes da época
Século Filosofía e ciencia Arte e literatura Política e sociedade
Século -VII

624 Nace Tales de Mileto

610 Anaximandro de Mileto

Persiste a influencia de Homero e Hesíodo, recoñecidos como os educadores do pobo grego. Predominio do pensamento mítico e relixioso.

Calino de Éfeso e Tirteo de Atenas en poesía elegíaca.

Predominio da aristocracia e a nobreza terratenente que irán perdendo o seu poder para finais de século en beneficio da cidade, coas súas novas formas de organización política e social.

Século -VI

585 Anaxímenes de Mileto

570 Xenófanes de Cólofon

572 Pitágoras de Samos

544 Heráclito de Éfeso

540 Parménides de Elea

Crecente influxo e expansión da filosofía Teognis de Megara, poesía elegíaca. Baquilides de Ceos e Píndaro, poesía lírica.

Reformas de Solón, en Atenas,a partir do -594. Reacción e tiranía de Pisístrato (560-527), seguida das reformas democráticas de Clístenes, xa cara a finais de século (510). Paralelamente Xonia vese sometida á dominación Persa, perdendo influencia en favor de Atenas.

Século -V

500 Anaxágoras de Clazomene

495 Empédocles de Acragas

480 Protágoras de Abdera

469 Sócrates

60 Demócrito de Abdera

445 Antístenes (E. cínica)

427 Platón (Academia)

É o século de Esquilo, Sófocles e Eurípides, na traxedia.
O de Aristófanes na comedia.
Mirón, Fidias e Polícleto en escultura, e Ictinos e Calícrates en arquitectura.
Expansión da cerámica ática: perspectiva, sombreado e expresión das emocións.
Heródoto e Tucídides

Entre o 500 e o 479 teñen lugar as guerras médicas, que terminan coa victoria dos gregos sobre os persas e consagran a supremacía de Atenas. Pericles goberna Atenas durante case trinta anos, (desde - 462), afianzando a democracia e a hexemonía política, militar e cultural de Atenas. Prodúcense numerosos cambios na vida política ateniense que atraerán aos sofistas, exercendo unha gran influencia na vida pública. A guerra do Peloponeso desenvólvese entre os anos 431-404.

O século terminará co goberno reaccionario dos Trinta Tiranos, no que participou algún familiar de Platón, e a posterior restauración da democracia.
Século -IV

384 Aristóteles(Liceo)

372 Teofrasto (aristotélico)

377 Hipócrates de Cos

360 Pirrón de Elis (Escepticismo)

341-270 Epicuro de Samos (O Xardín)

341 Zenón de Citio (La Stoa)

330 Euclides de Alexandría

310 Aristarco de Samos

Xenofonte, Scopas, Praxíteles e Lisipo en escultura. Demóstenes, Apeles. Lisipo. Menandro 320 (?). Teócrito. 310 Calímaco

Esparta derrota á Liga Calcídica (382-379). Tebas contra Esparta. Victoria de Epaminondas en Leucra e invasión tebana do Peloponeso. Atenas e Esparta contra Tebas. Filipo de Macedonia estende o seu poder polo norte de Grecia (para o 346), vencendo na batalla de Queronea (338) a unha alianza de exércitos da Grecia central.

A partir do 335 comezan as campañas de Alejandro Magno, impoñendo o poder de Macedonia en Grecia, Asia e África. Morto no 323 dunhas febres, seu Imperiose dividirá, gobernando Seleuco en Asia, Demetrio en Macedonia e Ptolomeo en Exipto.
Século -III
 • 287 Arquímedes de Siracusa
 • 275 Eratóstenes de Cirene
 • 219 Carnéades de Cirene
 • 297 Apolonio de Rodas
  290 Fundación da Biblioteca e o Museo de Alejandría
  (?) Licofrón de Calcis
  255-4 Plauto
  234 Catón

  Aínda que o apoxeo de Macedonia supuxo o fin da cidade-estado produciuse unha gran difusión da cultura grega no chamado período helenístico.
  264 Comezan as guerras púnicas
  212 Roma conquista Siracusa

  Século -II
 • 185 Panecio de Rodas
 • 135 Posidnio de Aparnea
 • 106 Cicerón
 • 185 Terencio

  Roma conquista Macedonia (168) e Grecia (146).
  134-121 A Roma dos Gracos.

  Século - I
 • Andrónico de Rodas
 • 20 Filón de Alejandría
 • 4 Séneca (orixinario de Córdoba)
 • 100 Cayo Julio César
  96 Lucrecio
  86 Salustio
  84 Catulo
  70 Virgilio
  65 Horacio
  59 Tito Livio
  47 Propercio
  43 Ovidio
  40 Marcial
  (?) Vitrubio "De architectura"
  63 Conxura de Catilina
  60 Triunvirato de Pompeyo, César e Craso.
  46 Ditadura de César, trala guerra civil con Pompeyo.
  43 (2º triunvirato) Antonio, Lépido e Octavio (Cayo Julio Cesar Octaviano).
  30 Conquista de Alexandría e anexión de Exipto.
  27 O Imperio. Octavio pasou a chamarse Imperator Caesar Augustus. (Modificación dos papeis e cometidos do Senado, das maxistraturas, do exército e das provincias).