Redes e Blog

O Blog da Filosofía no Bacharelato

O blog de galego.webdianoia substituirá as páxinas dedicadas a informar sobre novidades na web da Filosofía no Bacharelato, así como as dedicadas a informar sobre eventos relacionados co mundo da filosofía e outras informacións de interese. O blog atópase no seguinte enderezo:

Ir ao blog de webdianoia en galego

Xa que logo, tamén a lista de correo se eliminou, para evitar a duplicación das canles de información.

Webdianoia nas redes sociais

Webdianoia dispón dunha páxina en Facebook, desde onde anunciaremos modificacións e novidades que tamén se poden consultar no Blog.

Os foros

Tanto os foros xerais coma os foros de Selectividade foron retirados da web, dada a súa inactividade. É claro que non suscitaban o interese de quen nos visitan, que prefiren maioritariamente a participación nas redes sociais, polo que mantelos activos resultaba innecesario. Quen desexen formular cuestións filosóficas, ou informar de actos de tipo filosófico dende o marco de webdianoia poden facelo dende a nosa páxina en Facebook, cuxa ligazón atópase màs arriba, nesta mesma páxina.