Immanuel Kant

Immanuel Kant

Textos e fragmentos

1. Fragmentos de obras de Kant

2. Ligazóns a sitios con textos íntegros das obras de Kant

"Crítica do xuízo", en castelán, seguida das observacións sobre o asentimento do belo e o sublime, traducida por Alejo García Moreno e Juan Rovira, na Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

"Fundamentación da metafísica dos costumes", en castelán, traducida por Manuel García Morente, na Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

A "Crítica da razón pura", en alemán: "Kritik der reinen Vernunft", (1ª ed. 1781 y 2ª ed. 1787). Nas páxinas da Acadèmie de Nice, tamén atoparás, en alemán, "Der Kritik der praktischen Vernunft" e a "Crítica do xuízo", "Kritik der Urteilskraft")

As tres críticas, en alemán, e outros escritos, nas páxinas da sección alemá do Proxecto Gutenberg.

En inglés, "The Critique of Pure Reason", (2ª ed.), en versión de J. M. D. Meiklejohn está dispoñíbel, entre outros, no English Server, (The EServer is a unique website where 281 writers, artists, editors and scholars gather to publish and discuss their works (currently 31705 of them in all),e na Virginia Tech, (Virginia Polytechnic Institute and State University), as dúas en formato de texto. Nas páxinas de Classics of Philosophy, ofrécese unha versión en html.

En inglés, "Critique of Practical Reason", translated by T.K. Abbott's no English Server e na Virginia Tech.

En inglés, "Critique of Judgment", translated by J.C. Meredith's, no English Server e na Virginia Tech.

En inglés, "Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals", translated by T.K. Abbott's no English Server, e na Virginia Tech.

Tamén se ofrecen textos de Kant en Kant on the Web e na Adelaide University Library .

Na Bibliothèque nationale de France pódense consultar e descargar as obras de Kant, con textos en alemán e latín, segundo a edición de Berlín de 1910 de Georg Reimer. Por suposto, tamén obras de Kant en francés. Ha de accederse á sección "Gallica, la bibliothèque numerique" e ir a "Recherche".