Xenófanes de Cólofon


Retrato de Xenófanes de Cólofon

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos.

1) Realiza unha análise dos fragmentos de Xenófanes sobre cuestións teolóxicas no que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a opinión de Xenófanes sobre o coñecemento humano e os seus límites.