Textos de Platón


Busto de Platón

Fragmentos e textos

1. Fragmentos de obras de Platón

2. Ligazóns a sitios con textos íntegros das obras de Platón

Protágoras, edición grego/castelán nas páxinas do Proyecto de Filosofía en español. Hai outras obras de Platón en castelán, (Eutifrón. Apología de Sócrates, Laques, Ion, Lisis, Fedro, Filebo, Eutidemo, Fedón, El Banquete, El segundo Alcibíades, Timeo de Locres, Clitofon), tamén nas páxinas do Proyecto de Filosofía en español, segundo a tradución de Patricio de Azcárate.

Obras completas de Platón traducidas ao inglés por Benjamin Jowett. Tamén forman parte do fondo editorial do Proxecto Gutenberg.

Perseus Digital Library permíteche acceder a moitas das súas obras en grego.

Apoloxía de Sócrates, Fedro e outras, en francés e en versión bilingüe. (Outras obras en francés, no sitio PHILOCTETES, atópanse aínda incompletas, aínda que o proxecto de ofrecer traducións completas anúnciase en varios sitios)

The Internet Classics Archive. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Case todo Platón en inglés, coas traducións de Benjamin Jowett).