Platón


Busto de Platón

Exercicios

 

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise da alegoría da líña na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre o mito da caverna.