John Locke

John Locke

Exercicios

Frases e Tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise das consideracións de Locke sobre a orixe dos nosos coñecementos na que se saliente á súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a defensa que fai Locke da existencia do estado de natureza..