John Locke

John Locke

Curiosidades e anécdotas

Locke e a Revolución inglesa de 1688

Como vimos brevemente, Locke tivo unha existencia axitada, malia o seu temperamento pacífico e o seu doce carácter. A súa vida discorreu no medio dunha época turbulenta, de paixóns políticas, sociais e relixiosas.

Dende a súa colaboración con Shaftesbury interesábase pola política. Fora secretario da Cámara de Comercio, e incluso escribira o esbozo dunha Constitución para Carolina. Inglaterra estaba sacudida neste tempo por profundos problemas políticos, que se manifestaban na loita entre os whigs (liberais) e os tories (conservadores). Reinaba a dinastía dos Estuardos, que tivo o seu último representante en Jacobo II. Unha filla deste estaba casada con Guillermo de Orange, que veu desde Holanda, chamado polos desexos do pobo inglés, a substituír aos aborrecidos Estuardos. A princesa Mary dirixiuse desde Holanda a Inglaterra para reunirse co seu marido, xa proclamado rei. No mesmo barco que ela, Locke, que coñecía persoalmente ao novo rei, viaxaba cara o seu país levando consigo dous manuscritos revolucionarios, un de filosofía e o outro de política.

A miúdo díxose que os Dous tratados sobre o goberno civil teñen por obxecto xustificar a revolución inglesa de 1688 que instaurou no trono a Guillermo de Orange. Locke, como fervente liberal, quería legalizar a nova situación. Neste sentido o seu libro ía á zaga dos feitos e non era propiamente disolvente no seu país, posto que apareceu unha vez consolidada a "gloriosa revolución". Pero non é este o problema. Do que se trata é de que implanta no pensamento teórico da época principios novos cun radicalismo descoñecido e agresivo. As ideas que expón responden ás súas conviccións máis íntimas. Fervente puritano, clamaba. polos dereitos da conciencia para expresarse libremente sen imposicións de trabas terreais. Como home, non toleraba o absolutismo sen unha protesta decidida e firme.

O partido tory era absolutista. Predicaba o dereito divino dos reis e a non resistencia ao poder e vontade destes. O partido whig era solidario dunha monarquía limitada e, sobre todo, da autoridade do Parlamento. A igrexa anglicana situárase á beira dos tories e defendeu o poder real dos Estuardos. Así, pois, cando triunfou a revolución, para sobrevivir tivo que claudicar e conceder unha extensa liberdade relixiosa.

A situación nos últimos anos do reinado dos Estuardos era anárquica e arbitraria. Os tribunais do rei actuaban inxustamente. en moitos casos. Os impostos aumentaban progresivamente. A nova clase social de comerciantes e industriais comezaba a inquietarse, pois durante o reinado dos Tudor actuara con independencia e conquistado postos e riquezas. Cando Shaftesbury fundou o partido whig, o ambiente estaba preparado. Pois ben: a gran labor de Locke no seu tempo consiste en que proporcionou os principios abstractos para elaborar a doutrina dun partido político, xa existente, pero dotado agora dunha forte base teórica para afrontar o futuro. O que conseguiu, non só na súa patria, senón en todo Occidente, foi algo formidábel: o abandono da vella idea do dereito divino dos reis e o definitivo triunfo do Parlamento, como lexítimo representante da vila.

(Luis Rodríguez Aranda, no Prólogo ao "Ensaio sobre o goberno civil", en castelán, ed. Aguilar, Madrid, 1981)