John Locke

John Locke

Fragmentos e textos

1. Fragmentos de obras de Locke

2. Ligazóns a sitios con textos íntegros das obras de Locke

The Works of John Locke, nas páxinas de "The Online Library of Liberty"

"An Enquiry Concerning Human Understanding" nas páxinas de Classics of Philosophy, (a versión inglesa do Ensaio está en html).

"An Essay Concerning Human Understanding", "A Letter Concerning Toleration", "The Second Treatise on Civil Government", na biblioteca electrónica da Universidade de Adelaida, (eBooks@Adelaide) , en Australia.

"Second Treatise of Government" , e "An Essay Concerning Human Understanding", na biblioteca electrónica do Proxecto Gutenberg