John Locke

John Locke

Obras

Pese ao predominio do escolasticismo aristotélico en Oxford, na época na que Locke realizou alí os seus estudos, a filosofía de Locke enmárcase na tradición "empirista" de Francis Bacon, recibindo a influencia de Gassendi e compartindo o carácter antidogmático e "experimental" da Royal Society, baixo a clara influencia da Nova Ciencia da natureza.

Principais obras de Locke

1667 Ensaio sobre a tolerancia.

1668 Consideracións sobre as consecuencias da redución do interese

1671 Dous borradores do Ensaio

1689 Primeira carta sobre a tolerancia (en latín e anónima)

1690 Ensaio sobre o entendemento humano

Tratados sobre o goberno civil

Segunda carta

1693 Pensamentos sobre a educación

Terceira carta

1695 Razoabilidade do Cristianismo

Obra póstuma

Guía da intelixencia

Comentario ás epístolas de San Pablo

Escritos do seu primeiro período (pro absolutista)