John Locke

John Locke

(1632 - 1704)
John Locke
O empirismo, que se desenvolverá en Gran Bretaña ao longo dos séculos XVII e XVIII, fará da experiencia a fonte e o límite de todos os nosos coñecementos, correspondéndolle a John Locke un dos lugares privilexiados entre os defensores de dita corrente de pensamento. Non menos importante será a súa filosofía política que, en defensa dos ideais políticos da burguesía, aposta pola división de poderes e considérase que senta as bases teóricas do liberalismo moderno.