Thomas Hobbes


Thomas Hobbes

Exercicios

Frases e Tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1. Realiza unha análise crítica das consideracións de Hobbes sobre as tres primeiras leis de natureza.

2. Elabora un comentario do seguinte texto de Hobbes sobre o estado de natureza.