Thomas Hobbes


Thomas Hobbes

(1588-1679)


Thomas Hobbes
A filosofía de T. Hobbes, de corte marcadamente materialista, rexeita o aristotelismo e a filosofía escolástica, así como o dualismo do racionalismo cartesiano, sendo máis próxima á filosofía de Bacon, e sobre todo ás de Gassendi e Galileo. Pero T. Hobbes é, ante todo, coñecido pola súa teoría política, exposta no "Leviatán", na que defende o absolutismo político, en clara oposición ás emerxentes teorías políticas liberais da burguesía, que procuraban as xustificacións teóricas para a instauración dun réxime político democrático baseado na división de poderes e no libre mercado.