Thomas Hobbes


Thomas Hobbes

Obras

Obras de Hobbes

1628 Tucídides (A súa tradución ao inglés, coa que entendía amosar aos ingleses os perigos da democracia)

1640 Elements of Law, Natural and Politics

1642 De Cive ( Segunda edición do De Cive no ano 1647)

1646 A Óptica.

1651 Leviathan.

1654 Da liberdade e a necesidade (publicada sen o seu consentimento)

1655 A Defence of True Liberty from Antecedent and Extrinsical Necessity.

1656 The Questions Concerning Liberty, Necessity and Chance.

1657 De Homine.

1658 Castigations of Hobbes his Last Animadversions, cun apéndice titulado ""The Catching of Leviathan the Great Whale."

1665 De Corpore.

1668 Escribe Behemoth, (a historia dos anos 1640 a 1660, pero a súa publicación non foi autorizada)

1672 Versión en prosa da súa Autobiografía, seguida dunha versión latina en verso.

1675 Traducións da Ilíada e a Odisea.

1682 Publicación póstuma de Behemoth..