Karl Heinrich Marx


Marx

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise do seguinte fragmento da Ideoloxía alemá, I, A, 2, na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a interpretación materialista da historia en Marx.