Epicuro de Samos


Busto de Epicuro de Samos

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos.

1) Realiza unha análise da Carta a Meneceo, na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora xuízo crítico sobre a teoría ética de Epicuro, tal como se expón na Carta a Meneceo.