René Descartes


René Descartes

A filosofía de Descartes