Jean Paul Sartre


Jean Paul Sartre

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise deste fragmento do texto de Sartre sobre a liberdade, na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a relación entre o "en-si" e o "para-si", tal como a expón Sartre no seguinte texto.