Jean Paul Sartre


Jean Paul Sartre

Obras

A obra de Sartre abarca un amplo espectro de campos, dende a literatura e o teatro, ata o traballo xornalístico, ademais da súa actividade máis estritamente filosófica, ao longo dun período ininterrompido dende a primeira das súas publicacións ata practicamente o seu leito de morte.

Obras de Sartre, por orde cronolóxica

1938 A Náusea

1939 O muro

1943 As moscas

O ser e a nada

1944 A porta pechada

1945 Os camiños da liberdade - dous primeiros volumes-

1946 Mortos sen sepultar

Reflexións sobre a cuestión xudía

La puta respectuosa

O existencialismo é un humanismo

1947 Baudelaire

1948 As mans sucias

1949 A morte na alma

1945-1949 Os camiños da liberdade

1951 O diaño e o bo deus

1952 Saint-Genet, comediante e mártir

1956 Nekrassov

1957 Cuestión de método

1960 Crítica da razón dialéctica

Os secuestrados de Altona

1963 As palabras

1972 O idiota da familia

1947-1976 Situacións, I à X


Publicacións póstumas

1983 Cinco dos carnets da estraña guerra

Cadernos por unha moral

Carta ao Castor e a outros

Carnets da estraña guerra

Verdade e existencia