David Hume


David Hume

Exercicios

Frases y Tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise das consideracións de Hume sobre a moral, na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a concepción da causalidade en Hume.