David Hume


David Hume

(1711-1776)
David Hume
Xunto co racionalismo, que se desenvolve na Europa continental, o empirismo é a outra gran corrente filosófica da modernidade, que se desenvolverá en Gran Bretaña nos séculos XVII e XVIII. David Hume é un dos seus máis representativos portavoces, acadando un recoñecido prestixio ao levar ao empirismo, mediante a análise do coñecemento e a crítica da metafísica e a moral, ás súas últimas consecuencias.