San Tomé de Aquino


San Tomé de Aquino

Textos e fragmentos

 

1. Fragmentos de obras de Tomé de Aquino

2. Ligazóns a sitios con textos íntegros das obras de Tomé de Aquino

1.- Obras completas en latín. S. THOMAE DE AQUINO OPERA OMNIA recognovit ac instruxit Enrique Alarcón automato electronico. Pampilonae ad Universitatis Studiorum Navarrensis aedes A. D. MMI

2.- Suma Teolóxica. Traducida ao castelán por D. Hilario Abad de Aparicio, nas páxinas do Instituto Universitario Virtual San Tomé. (Está prevista a súa edición bilingüe completa nas devanditas páxinas).

2.- Suma Teolóxica. Esta versión en castelán non inclúe o Suplemento (Terceira parte). Falta corrixir algunhas erratas e mellorar os índices. E tamén agregar unha introdución, información xeral, notas, etc.

2.- Suma Teolóxica. En portugués, traducida por Alexandre Correia, con outra información adicional sobre a obra do santo, os comentadores da Suma e un esquema do primeiro tratado.

3.- A "Summa Theologica" en inglés. (By St. Thomas Aquinas. Contains the complete text, the supplements, a chart showing the structure of the work, and an analytical index. Translated by Fathers of the English Dominican Province.)

4.- A "Summa Theologica" en francés, na Académie de Toulouse (Responsable du site: Jean-Jacques Delfour)

5.- "De ente et Essentia". Traducida ao inglés por Robert T. Miller en Internet Medieval Sourcebook.

6.- "Summa contra Gentiles". An Annotated Translation (With some Abridgement) of the Summa Contra Gentiles of Saint Thos Aquinas by Joseph Rickaby, S.J., M.A. Lond: B.Sc. Oxon., Author of "Aquinas Ethicus" etc. etc. (London: Burns and Oates, 1905).