Demócrito de Abdera

Exercicios (reconstrui-la frase)

Un fragmento de Demócrito de Abdera

Reconstrúe a frase desde o principio elixindo unha das tres opcións. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recuadro inferior, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados.

Reconstrúe a frase de Demócrito de Abdera

Puntuación: