Anaxágoras de Clazomene

Anaxágoras de Clazomene

(- 500 a - 428)

Exercicios (reconstrui-la frase)

Reconstrúe o fragmento de Anaxágoras de Clazomene

Reconstrúe a frase desde o principio elixindo unha das tres opcións. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recadro inferior, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados.

Reconstrúe a frase de Anaxágoras de Clazomene

Puntuación: